Šlep služba

Osnovna djeatnost je pružanje usluga prevoza vozila za koje smo u mogućnosti da Vam pružimo naše usluge